• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Αποφάσεις
  • Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοτικού Συμβουλίου

Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018 09:13

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 36.2018

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δωδώνης και της Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση Δημοτικού Σχολείου» στο Τ.Κ Σερβιανών προϋπολογισμού δαπάνης 64.000 € με Φ.Π.Α
Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018 09:12

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 35.2018

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δωδώνης και της Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση του έργου: «Ανακατασκευή λιθοδομών αντιστήριξης» στην Τ.Κ Βαρλαάμ της Π.Ε Ιωαννίνων προϋπολογισμού δαπάνης 70.000 € με Φ.Π.Α 
Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018 09:11

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 34.2018

Έγκριση πρωτοκόλλου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: Συντήρηση οδού προς Μιχαίικα .
Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018 09:10

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 33.2018

Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: « Αποπεράτωση γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Σερβιανών» με ανάδοχο του έργου: «Σιόντης Βασίλειος Ε.Δ.Ε.» 
Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018 09:09

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 32.2018

Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Αποκατάσταση οδού Τ.Κ. Επισκοπικού» με ανάδοχο του έργου: «Γεράσιμος Μπέλλος και ΣΙΑ Ε.Ε.» 
Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018 09:09

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 31.2018

Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Επισκευή κτιρίου παλαιού μαγειρείου Δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Μελιγγών» με ανάδοχο του έργου: «R-V-R ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» 

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech