• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Αποφάσεις
  • Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοτικού Συμβουλίου

Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018 09:37

Απόφαση Δ.Σ. 74/2018

Ορισμός επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: «Κατασκευή τοίχου στην Τ.Κ. Πεστών» με ανάδοχο του έργου: «Γεώργιος Παπανικολάου» 
Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018 09:35

Απόφαση Δ.Σ. 73/2018

 Ορισμός επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: «Αντικατάσταση τμημάτων εξωτ. Δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Πεντόλακκου» με ανάδοχο του έργου: «Απόστολος Ζήκος» 
Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018 09:34

Απόφαση Δ.Σ. 72/2018

 Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την προστασία του Αρχαιολογικού χώρου Δωδώνης» με ανάδοχο του έργου: «Βλάχας Π. – Σ. ΑΤΕ» 
Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018 09:33

Απόφαση Δ.Σ. 71/2018

Αποδοχή χρηματοδότησης 210.000€ και υποβολή αίτησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Προμήθεια –τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας» 
Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018 09:31

Απόφαση Δ.Σ. 70/2018

Αποδοχή χρηματοδότησης 10.300€ και υποβολή αίτησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» 
Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018 09:28

Απόφαση Δ.Σ 69/2018

 Έγκριση μελέτης και τρόπος δημοπράτησης για τα έργα: 1.«κατασκευή συρματοκιβωτίων στο Κουκλέσι Ιωαννίνων 2.«Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Πεστών» 3. «Αποπεράτωση Σχολικού κτιρίου Τ.Δ Σενίκου» 4. «Τοποθέτηση στέγης και εργασίες συντήρησης δημοτικού καταστήματος, λοιπών κτιρίων και δημοτικού σχολείου Τ.Κ Κοπάνης»

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech