• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Αποφάσεις
  • Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοτικού Συμβουλίου

Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018 09:17

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 42.2018

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη δαπάνης από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2018. 
Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018 09:16

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 41.2018

Προγραμματισμός εκδηλώσεων για τοπικές γιορτές με διοργάνωση του Δήμου ή συνδιοργάνωση με άλλους φορείς. 
Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018 09:15

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 40.2018

Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης 1.800 € για την μετακίνηση των μελών της Τοπικής Ομάδας URBACT του Δήμου Δωδώνης, κας. Στρατσάνη Μαρίας και κας. Σκλιβανίτη Ελένης για συμμετοχή τους στη 3η συνάντηση του δικτύου INT-HERIT του προγράμματος URBACT III που θα πραγματοποιηθεί στο Ιntercommunale Leiedal του Βελγίου. 
Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018 09:15

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 39.2018

Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση 54/2018 (Α/Α ΟΠΣ: 2542) του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δωδώνης» 
Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018 09:14

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 38.2018

 Σύσταση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Δωδώνης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 4 του Ν. 4368/2016, έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, του πλάνου δημοσιότητας και επικοινωνίας και του συνοπτικού πλάνου δικτύωσης 
Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018 09:13

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 37.2018

 Έγκριση Σχεδίου Δράσης κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας του Δήμου Δωδώνης 

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech