• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Αποφάσεις
  • Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοτικού Συμβουλίου

Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2018 15:59

238.2018

 Αποδοχή πιστώσεων α) έξι χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ (€6.699,00) σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ530 Ηπείρου με Κ.Α 2017ΕΠ53000002 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 20172019» (Υποέργο: ¨Επιχορήγηση Δήμου Δωδώνης για το έργο ¨Επέκταση δικτύου ΦΟΠ με έξι (6) στύλους για ηλεκτροδότηση σταυλικών εγκαταστάσεων στη Τ.Κ Βαργιάδων¨). β) εννέα χιλιάδων ευρώ (€9.000,00) σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ530 Ηπείρου με Κ.Α 2017ΕΠ53000002 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019» (Υποέργο: ¨Επιχορήγηση Δήμου Δωδώνης για το έργο ¨Συμπληρωματικές εργασίες κοπής παρόδιας βλάστησης στις Δ.Ε Αγίου Δημητρίου και Λάκκας Σουλίου¨). γ) εννέα χιλιάδων…
Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2018 15:59

237.2018

Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» και συμπλήρωση χρηματοδότησης από ιδίους πόρους του Δήμου Δωδώνης. 
Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2018 15:58

236.2018

 Χορήγηση συναίνεσης για την εγκατάσταση και λειτουργία ενός(1) ανεμολογικού ιστού για την μέτρηση της ταχύτητας και των άλλων χαρακτηριστικών του ανέμου στην θέση «Λάχανο» της Δ.Ε Σελλών Δήμου Δωδώνης Νομού Ιωαννίνων(σχετική απόφαση της επιτροπής Ποιότητας Ζωής υπ΄ αριθμόν 7/2018) 
Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2018 15:57

235.2018

Έγκριση 6/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δωδώνης με θέμα: «Διάνοιξη δρόμου στο τεμάχιο 1δ διανομής αγροκτήματος Πέρδικας (Μούλες)».
Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2018 11:40

234.2018

Αποδοχή των όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο με τίτλο «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Δωδώνης» 
Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2018 09:07

233.2018

Έγκριση της αίτησης στήριξης και του φακέλου του έργου: «Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος χλωριοτήρων και στεγανωτικών υλικών δεξαμενών» για υποβολή στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, κωδ. ΟΠΣΑΑ 19.2.4.1_1/Μ2998829, στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2., Δράση 19.2.4. 

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech