• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Αποφάσεις
  • Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοτικού Συμβουλίου

Παρασκευή, 03 Αυγούστου 2018 09:53

169.2018

Καθορισμός ειδικοτήτων πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτώ (8) μηνών 
Παρασκευή, 03 Αυγούστου 2018 09:52

168.2018

Ορισμός ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης του Δήμου οικον. έτους 2017(1-1-2017 έως 31-12-2017)
Παρασκευή, 03 Αυγούστου 2018 09:51

167.2018

Συν-διοργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια του 2ου Φεστιβάλ Δωδώνης 2018, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου , το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Δωδώνης και την Εφορία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων. 
Παρασκευή, 03 Αυγούστου 2018 09:51

166.2018

Αποδοχή και διάθεση πίστωσης ποσού 15.000 € από επιχορήγηση που μας χορηγήθηκε από την Περιφέρεια Ηπείρου από ΣΑΕΠ 530 για την «Οργάνωση και υλοποίηση του 2ου Φεστιβάλ Δωδώνης» 
Παρασκευή, 03 Αυγούστου 2018 09:50

165.2018

Αποδοχή πίστωσης ποσού 41.000,00 € από επιχορήγηση που μας χορηγήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2018
Παρασκευή, 03 Αυγούστου 2018 09:49

164.2018

 Αποδοχή και εγγραφή στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2018 πιστώσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών :α) ποσού διακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (280.000,00 €) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : 2003ΣΕ05500005 επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και Β βαθμού της χώρας» για τον Δήμο Δωδώνης για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055) β)διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ(240.000,00 €) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : 20031ΣΕ05500002 επιχορήγηση των ΟΤΑ για Εκτέλεση έργων από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας»…

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech