• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Αποφάσεις
  • Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοτικού Συμβουλίου

Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2018 16:03

243.2018

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου 
Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2018 16:03

242.2018

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 –Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος 2018 
Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2018 16:02

241.2018

Συμμετοχή του Δήμου Δωδώνης στον Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (ΣΔΙΠΕ
Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2018 16:01

240.2018

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δωδώνης στα BRAVO SUSTAINABILITY DIALOGUE & AWARDS 2018
Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2018 16:01

239.2018

 Αναμόρφωση του ΟΠΔ του Δήμου οικον. έτους 2018 
Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2018 15:59

238.2018

 Αποδοχή πιστώσεων α) έξι χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ (€6.699,00) σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ530 Ηπείρου με Κ.Α 2017ΕΠ53000002 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 20172019» (Υποέργο: ¨Επιχορήγηση Δήμου Δωδώνης για το έργο ¨Επέκταση δικτύου ΦΟΠ με έξι (6) στύλους για ηλεκτροδότηση σταυλικών εγκαταστάσεων στη Τ.Κ Βαργιάδων¨). β) εννέα χιλιάδων ευρώ (€9.000,00) σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ530 Ηπείρου με Κ.Α 2017ΕΠ53000002 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019» (Υποέργο: ¨Επιχορήγηση Δήμου Δωδώνης για το έργο ¨Συμπληρωματικές εργασίες κοπής παρόδιας βλάστησης στις Δ.Ε Αγίου Δημητρίου και Λάκκας Σουλίου¨). γ) εννέα χιλιάδων…

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech