• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Αποφάσεις
  • Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοτικού Συμβουλίου

Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018 10:06

Απόφαση Δ.Σ. 92/2018

Υποβολή αιτήσεως χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Η Τοπική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού»
Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018 10:06

Απόφαση Δ.Σ. 91/2018

Ορισμός ορκωτών ελεγκτών για την διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Δωδώνης για το Οικον. έτος 2017. 
Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018 10:00

Απόφαση Δ.Σ. 90/2018

Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 21/2018 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης με Θέμα: «1η αναμόρφωση προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Δωδώνης για το έτος 2018». 2
Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018 09:58

Απόφαση Δ.Σ. 89/2018

Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμόν 44/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Δωρεάν παραχώρηση δημοτικού χώρου στην περιοχή Τύριας, στην πυροσβεστική Υπηρεσία για εγκατάσταση και διαμονή ομάδας πεζοπόρου τμήματος Π.Υ, κατά την αντιπυρική περίοδο.» 
Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018 09:57

Απόφαση Δ.Σ. 88/2018

Συν-διοργάνωση εκδηλώσεων με την Ακαδημία Ταχυδακτυλουργών από 10 έως και 12 Αυγούστου 2018 στην Τ.Κ Βαργιάδων 
Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018 09:56

Απόφαση Δ.Σ. 87/2018

Έγκριση μετακίνησης των μελών της Τοπικής Ομάδας URBACT του Δήμου Δωδώνης κας Στρατσάνη Μαρίας και κ. Κατσάνου Μάριου για συμμετοχή τους στην 4η συνάντηση του δικτύου INT-HERIT του προγράμματος URBACT III που θα πραγματοποιηθεί στηνAlba Julia της Ρουμανίας 

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech