• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Αποφάσεις
  • Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοτικού Συμβουλίου

Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014 07:11

Αριθμός Απόφασης 189/2014

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής προς έγκριση του έργου: "Επέκταση Ηλεκτροφωτισμού Κεντρικού Δρόμου Τ.Κ. Κρυφοβού" του Δ.Δωδώνης
Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014 07:05

Αριθμός Απόφασης 188/2014

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής "Ηλεκτροφωτισμός κεντρικού δρόμου Σύνδεσης Ε.Ο. Ιωαννίνων - Αθηνών με Τ.Κ. Κρυφοβού" του Δ.Δωδώνης
Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014 06:52

Αριθμός Απόφασης 187/2014

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: "Βελτίωση - τσιμεντόστρωση δημοτικών οδών Τ.Κ. Μπεστιάς" του Δήμου Δωδώνης με ανάδοχο τον Χριστιά Θωμά.
Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014 06:39

Αριθμός Απόφασης 186/2014

Έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου "Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Σιστρουνίου" Δ. Δωδώνης
Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014 06:29

Αριθμός Απόφασης 185/2014

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης του έργου (της μελέτης) "Υποστηρικτικές υπηρεσίες αντικειμένου Περιβαλλοντολόγου για την τεχνική υποστήριξη των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου στην περιβαλλοντική κάλυψη έργων και την παρακολούθηση της ορθής υλοποίησης (συμπλήρωση,υποστήριξη και επικαιροποίηση φακέλων έργων, αδειοδοτήσεις αυτών απο τις αρμόδιες υπηρεσίες και υπηρεσίες επίβλεψης κατά την υλοποίηση Έργων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013"
Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014 11:31

Αριθμός Απόφασης 184/2014

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης του έργου (της μελέτης) "Υποστηρικτικές υπηρεσίες αντικειμένου Μηχανολόγου Μηχανικού με εξειδίκευση σε έργα Ύδρευσης - Αποχέτευσης για την τεχνική υποστήριξη των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου στη σύνταξη μελετών, την ωρίμανση έγων, τις αδειοδοτήσεις αυτών απο τις αρμόδιες υπηρεσίες και την επίβλεψη κατά την υλοποίηση Έργων Ύδρευσης - Αποχέτευσης στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013"

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech