• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Αποφάσεις
  • Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοτικού Συμβουλίου

Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014 10:46

Αριθμός Απόφασης 181/2014

Συμμετοχή του Δήμου Δωδώνης στο Πρόγραμμα : "Στέγαση και Επανένταξη" σύμφωνα με Πρόσκληση στο πλαίσιο των Δράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους άστεγους, του άρθρου 29 του ν. 4052/12, όπως ισχύει.
Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014 09:22

Αριθμός Απόφασης 162/2014

     Συζήτηση επί της υπ'αριθμόν 29/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Δωδώνης με θέμα: "Εξέταση των αιτήσεων των υπαλλήλων: Τζίμα Αικατερίνη υπάλληλος γραφείου, Θανάσης Γεώργιος υπάλληλος γραφείου, Ζυγούρης Γεώργιος οδηγός, Δούλης Στέφανος οδηγός, Κοτσιλιάτης Γεώργιος γενικών καθηκόντων, Δόση Μάνθα γενικών καθηκόντων, για μετατροπή των συμβάσεων εργασίας τους από ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου."
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014 10:03

Αριθμός Απόφασης 180/2014

Εκλογή δύο (2) αντιπροσώπων του Δήμου Δωδώνης 1)Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Δ.Ε Περιφέρειας Ηπείρου (ΦΟΔΣΑ) και 2) Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Περιφέρειας Ηπείρου.
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014 09:53

Αριθμός Απόφασης 179/2014

Συνδιοργάνωση με τους συλλόγους Εθελοντών Αιμοδοτών, των Τραπεζών αίματος και άλλων φορέων της περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της 12ης Λαμπαδηδρομίας των Εθελοντών αιμοδοτών και συγκεκριμένα της εκκίνησης της Λαμπαδηρομίας απο το Αρχαίο Θέατρο της Δωδώνης.
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014 09:49

Αριθμός Απόφασης 178/2014

Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ με διάρκειας έως δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014 09:47

Αριθμός Απόφασης 177/2014

Αναμόρφωση προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικον. έτους 2014

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech