Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 10 Μαρτίου 2020 10:49

Αριθ. Απόφασης 155/2019

Συγκρότηση σχολικής επιτροπής μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δωδώνης για την τετραετία 1-9-2019 έως 31-122023