Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2020 10:42

Αριθ. Απόφασης 44/2019

Συζήτηση αίτησης κ. Ζούμπου Αχιλλέα του Βασιλείου κατοίκου Ζωτικού με θέμα: «περί παραχωρήσεως τμήματος 1065,31 τ.μ στην Τ.Κ Ζωτικού