Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2020 10:40

Αριθ. Απόφασης 43/2019

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου