Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2020 10:40

Αριθ. Απόφασης 42/2019

Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 4/2019 απόφασης του Πνευματικού Κέντρου με θέμα: «Ψήφιση ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης του Πνευματικού Κέντρου Δωδώνης για το 2019»