Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2020 10:37

Αριθ. Απόφασης 41/2019

Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 28/2018 απόφασης του Πνευματικού κέντρου με θέμα : «Τροποποίηση του ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης του  Πνευματικού Κέντρου Δωδώνης για το 2018»