Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2020 10:34

Αριθ. Απόφασης 40/2019

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Δωδώνης με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας για το έργο: «Βελτίωση – ανάδειξη μονοπατιών ορεινού όγκου Ολύτσικα Δήμου Δωδώνης»