Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2020 10:34

Αριθ. Απόφασης 40/2019

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Δωδώνης με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας για το έργο: «Βελτίωση – ανάδειξη μονοπατιών ορεινού όγκου Ολύτσικα Δήμου Δωδώνης» 

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech