Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2019 10:36

Πρόσκληση σε συνεδρίαση ΔΣ Κύριο

Ο Δήμαρχος Δωδώνης

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.
3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 72
και 74 του Ν.4555/2018, προσκαλεί σε τακτική συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου( Αγία Κυριακή Θεριακησίου 17 ο χιλ. Εθνικής Οδού
Ιωαννίνων – Αθηνών) την 26 ην του μηνός Nοεμβρίου του έτους 2019
ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 20.00

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2019 10:39