Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2018 16:13

249.2018

Διαγραφή τελών ύδρευσης, από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου.