Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2018 09:01

227.2018

Έγκριση Πρωτόκολλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκληρωμένο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης γα την προστασία του Αρχαιολογικού χώρου Δωδώνης»  με ανάδοχο του έργου: «Βλάχας Π. – Σ. ΑΤΕ»