Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2018 08:58

223.2018

 Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης του έργου «Σύνδεση Δ.Δ. Παλαιοχωρίου Μπότσαρη – με το Δ.Δ. Αλεποχωρίου Μπότσαρη – Σιστρουνίου (επικαιροποίηση)»