Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018 08:19

219.2018

Έγκριση μετακίνησης του κ. Δημάρχου στην Αθήνα για την κατάθεση της πρότασης του πρόγραμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» Α.Π. «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας»