Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018 08:17

217.2018

Έγκριση μελέτης και τρόπος δημοπράτησης για το έργο “Βελτίωση-αγροτικού δρόμου από θέση «Προφήτης Ηλίας» Τ.Δ. Αγ. Νικολάου προς αγροτικές περιοχές «Γούβες», «Χάνια», «Κουφαλόγγια», «Αγ. Κωνσταντίνος» (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΙΙ)”