Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018 08:16

216.2018

Έγγραφή του έργου “Βελτίωσηαγροτικού δρόμου από θέση «Προφήτης Ηλίας» Τ.Δ. Αγ. Νικολάου προς αγροτικές περιοχές «Γούβες», «Χάνια», «Κουφαλόγγια», «Αγ. Κωνσταντίνος» (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΙΙ)” στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του Δήμου