Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018 08:11

210.2018

Διαγραφή τελών ύδρευσης, από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου.