Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018 08:08

206.2018

Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 21/2018 αποφάσεως του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Δωδώνης με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού για το οικον. έτος 2018»