Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018 08:07

205.2018

Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 18/2018 αποφάσεως του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Δωδώνης με θέμα: «Αποδοχή χορηγίας και αναμόρφωση προϋπολογισμού.»