Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018 08:06

204.2018

Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 11/2018 αποφάσεως του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Δωδώνης με θέμα «Αποδοχή χορηγιών και αναμόρφωση προϋπολογισμού».