Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018 07:59

196.2018

Αποδοχή και  εγγραφή στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2018 πιστώσεως  ποσού 120.000,00 € από επιχορήγηση που μας χορηγήθηκε από την Περιφέρεια Ηπείρου  σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 για την υλοποίηση της δράσης «Αποκατάσταση γηπέδου Ρωμανού» 

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech