Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018 07:58

195.2018

Αποδοχή και εγγραφή στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2018 πιστώσεως  από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 20142020 για την ένταξη πράξης 0006134662 με τίτλο « Βελτίωση αγροτικής οδού από Δ.Δ Δερβιζάνων –Δ.Δ Γεωργάνων έως Αχλαδέας προϋπολογισμού 498.000,00 € 

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech