Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018 07:57

194.2018

Συζήτηση αιτήσεως Ελενίτσας Κίτσιου του Ευαγγέλου(μισθώτριας δημοτικού καταστήματος) για συμψηφισμό μισθωμάτων του δημοτικού Καταστήματος στην Τ.Κ. Επισκοπικού με τα τέλη νομιμοποίησης αυθαιρέτου κατασκευής(πρόστιμα-τέλη-μελέτη κ.λ.π καθώς και για δαπάνη έκδοσης ενεργειακού πιστοποιητικού) λόγω ελλείψεως οικοδομικής άδειας 

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech