Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018 08:10

140.2018

Τροποποίηση της υπ΄ αριθμόν 69/2018 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την παράγραφο 3 και την εκ νέου έγκριση της μελέτης και του τρόπου δημοπράτησης του έργου: «Αποπεράτωση Σχολικού κτιρίου Τ.Δ Σενίκου»προϋπολογισμού δαπάνης 43.000 € 

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech