Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018 10:16

Απόφαση Δ.Σ. 100/2018

Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμόν 286/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Αποτίμηση σε χρήμα μέσων ατομικής προστασίας και γάλακτος και χορήγησή τους σε εργαζόμενους του Δήμου για τα έτη 2012,2013,2014,2015 και 2016) μετά από το υπ΄ αριθμόν 30302/27-2-2018 σχετικό έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας.   

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech