Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018 10:15

Απόφαση Δ.Σ. 99/2018

Διάθεση προϊόντων απόληψης ως έκτακτη κάρπωση ενδεικτικού ποσού 30κμ ξυλώδη όγκου φυλλοβόλων πλατύφυλλων στην περιφέρεια των Τοπικών Κοινοτήτων Κρυφοβού και Σερβιανών για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων των παραπάνω Τοπικών Κοινοτήτων.