Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018 10:15

Απόφαση Δ.Σ. 99/2018

Διάθεση προϊόντων απόληψης ως έκτακτη κάρπωση ενδεικτικού ποσού 30κμ ξυλώδη όγκου φυλλοβόλων πλατύφυλλων στην περιφέρεια των Τοπικών Κοινοτήτων Κρυφοβού και Σερβιανών για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων των παραπάνω Τοπικών Κοινοτήτων. 

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech