Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 10 Απριλίου 2018 08:23

66.2018

Διάθεση προϊόντων ξυλείας που θα υπάρξουν από : α) έρευνες της εταιρίας ENERGEAN OIL&GAS  για την εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε τοπικές κοινότητες του Δήμου μας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν 228/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και β) από την διάνοιξη δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας πρόσβασης σε υδατοδεξαμενή στην Τ.Κ Πέρδικας από την Κ/ΞEURO IONIA για τις ατομικές ανάγκες των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων