Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018 09:15

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 40.2018

Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης 1.800 € για την μετακίνηση των μελών της Τοπικής Ομάδας URBACT του Δήμου Δωδώνης, κας. Στρατσάνη Μαρίας και κας. Σκλιβανίτη Ελένης για συμμετοχή τους στη 3η συνάντηση του δικτύου INT-HERIT του προγράμματος URBACT III που θα πραγματοποιηθεί  στο Ιntercommunale Leiedal  του Βελγίου. 

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech