Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018 09:13

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 36.2018

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δωδώνης και της Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση Δημοτικού Σχολείου» στο Τ.Κ Σερβιανών προϋπολογισμού δαπάνης 64.000 € με Φ.Π.Α

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech