• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Αποφάσεις
  • Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοτικού Συμβουλίου

Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018 10:20

Απόφαση Δ.Σ. 104/2018

Συζήτηση και διατύπωση απόψεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί του σχεδίου νόμου σε διαβούλευση «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» 
Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018 10:19

Απόφαση Δ.Σ. 103/2018

Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων του Δήμου 
Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018 10:18

Απόφαση Δ.Σ. 102/2018

Σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τρίτους 
Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018 10:17

Απόφαση Δ.Σ. 101/2018

Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμόν 251/2017 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Καθορισμός δικαιώματος πόσιμου νερού που εμφιαλώνεται (άρθρο 63 του Ν. 4483/2017)» 
Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018 10:16

Απόφαση Δ.Σ. 100/2018

Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμόν 286/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Αποτίμηση σε χρήμα μέσων ατομικής προστασίας και γάλακτος και χορήγησή τους σε εργαζόμενους του Δήμου για τα έτη 2012,2013,2014,2015 και 2016) μετά από το υπ΄ αριθμόν 30302/27-2-2018 σχετικό έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας.
Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018 10:15

Απόφαση Δ.Σ. 99/2018

Διάθεση προϊόντων απόληψης ως έκτακτη κάρπωση ενδεικτικού ποσού 30κμ ξυλώδη όγκου φυλλοβόλων πλατύφυλλων στην περιφέρεια των Τοπικών Κοινοτήτων Κρυφοβού και Σερβιανών για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων των παραπάνω Τοπικών Κοινοτήτων. 
Σελίδα 1 από 205

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech