• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Αποφάσεις
  • Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοτικού Συμβουλίου

Παρασκευή, 03 Αυγούστου 2018 10:05

181.2018

Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δωδώνης μετά από παραίτηση που έχει υποβληθεί, για το υπόλοιπο της δημοτικής περιόδου 2014-2019.» 
Παρασκευή, 03 Αυγούστου 2018 10:03

180.2018

Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 52/2018 απόφασης της Κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Δωδώνης με θέμα «Εισηγητική πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποζημίωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης»
Παρασκευή, 03 Αυγούστου 2018 10:03

179.2018

Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση αναγκών πυρασφάλειας 
Παρασκευή, 03 Αυγούστου 2018 10:02

178.2018

Δωρεάν παραχώρηση – στέγαση του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Αρδόσεως στο Κοινοτικό Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Αρδόσεως. 
Παρασκευή, 03 Αυγούστου 2018 10:01

177.2018

Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμόν 62/2002 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Δημητρίου με θέμα : «Συζήτηση επί εγγράψου της Φιλοπροόδου Κίνησης Δ.Δ Κοπάνης για την παραχώρηση κτιρίου στο Δ.Δ Κοπάνης. Επισκευή αυτού» 
Παρασκευή, 03 Αυγούστου 2018 09:59

176.2018

Έγκριση έκθεσης οικονομικής επιτροπής ως προς τα αποτελέσματα του A΄ τριμήνου του οικον. έτους 2018 
Σελίδα 1 από 218

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech