Δήμος Δωδώνης

Δημος Δωδωνης
 
Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014 09:23

Ανακοίνωση - Έκδοση προκήρυξης

Γνωστοποιείται οτι εκδόθηκε η 4Κ/2014 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 15/6.11.2014, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα εννέα (79) θέσεων.

Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014 13:36

Ανακοίνωση Δημόσιας κλήρωσης

Ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης στις 24-11-2014 , του έργου: "Συντήρηση οδού προς Μικαίϊκα"

Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014 11:19

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο μηνών για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων εποχικών περιοδικών αναγκών.

Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014 08:17

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΨΗΦΙΣΜΑ

Ανακοίνωση - Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τις ενέργειες που θα γίνουν ύστερα απο την αναγγελία του θανάτου του πρώην Δημάρχου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ.

Ο ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προτίθεται να αναθέσει:

α) την ασφάλιση όλων των αυτοκινήτων - μηχανημάτων του Δήμου

β) το έλεγχο ΚΤΕΟ - κάρτα καυσαερίων των αυτοκινήτων του Δήμου οικον. απο την λήξη έκαστου συμβολαίου) και εφεξης

Τοιχοκόλληση αίτησης προσδιορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης

Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014 10:14

Ανακοίνωση Δημόσιας Κλήρωσης

Ανακοίνωση για την διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης, για τη νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων,που απαιτούνται, για την παρακολούθηση έργων, ο οποίος μαζί με τον επιβλέποντα του έργου και τον Προϊστάμενο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών θα αποτελούν την επιτροπή φυσικού εδάφους του έργου: "Αποκατάσταση οδού Κωστάνιανη-Λύγγος"

Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014 11:44

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απ' ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας

 

Κατάθεση προσφορών έως 27/10/2014 και ώρα 12 στο Δημαρχείο του Δήμου Δωδώνης

 

Τεχνική έκθεση - Μελέτη

 

Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014 11:41

Τεχνική έκθεση - Μελέτη

Τεχνική έκθεση - Μελέτη για ανάθεση καθηκόντων ιατρού εργασίας για ένα (1) έτος

Πέμπτη, 02 Οκτωβρίου 2014 12:04

Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Δωδώνης

Απόφαση Δημάρχου Αρ. 111/2014 περί: Ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Δωδώνης

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαύγεια MileSTONES logo medium 300x300
Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βρείτε μας...

Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 45500 Ιωάννινα
Τηλ: 2654360100 - Fax: 2654360120