Δήμος Δωδώνης

Δημος Δωδωνης
 

Νέα & Δελτία Τύπου

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δωδώνης

που είναι και η  Διαχειριστική  Επιτροπή του    Κληροδοτήματος «Νικολάου Δημήτρη» Τ.Κ. Κουμαριάς του Δήμου Δωδώνης 

Προκηρύσσει

Από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Νικολάου Δημήτρη» την οικονομική ενίσχυση  μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών, ανεξαρτήτως βαθμίδας εκπαιδεύσεως, ήτοι στοιχειώδους, μέσης, ανώτερης και ανώτατης, καθώς και όσους παρακολούθησαν μεταπτυχιακά προγράμματα στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό  το σχολικό ή ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

     Η κοινωνική φροντίδα και μέριμνα, παραμένει μία από τις πρώτες και βασικές προτεραιότητες για τον Δήμο Δωδώνης και την Δημοτική Αρχή.

     Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δύο Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, με τις οποίες οριοθετούνται οι περιοχές και ορίζεται η χορήγηση στεγαστικής βοήθειας για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις κατολισθήσεις και από τις πλημμύρες που σημειώθηκαν τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο.

      Ο Δήμος Δωδώνης προχώρησε σήμερα στην δημοπράτηση ενός ιδιαίτερα σημαντικού οδικού έργου. Πρόκειται για την σύνδεση της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοχωρίου Μπότσαρη με την Τοπική Κοινότητα Αλεποχωρίου Μπότσαρη- Σιστρουνίου, στην Δημοτική Ενότητα Λάκκας Σουλίου.

      Μετά από πολλά χρόνια, ο τραγικός λόγος, επιστρέφει στο αρχαίο θέατρο της Δωδώνης, με μία παράσταση αξιώσεων, όπως είναι ο "Προμηθέας Δεσμώτης".

     Στην φάση της κατασκευής περνά το έργο βελτίωσης του γηπέδου της Μουσιωτίτσας με συνολικό

 προυπολογισμό 343 χιλιάδες ευρώ

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015 09:40

Interreg Ελλάδας – Αλβανίας 2007-2013.

IRA CROSS BORDER PROGRAM

GREECE ALBANIA 2007-2013

 

Ο Δήμαρχος Δωδώνης Ν. Ιωαννίνων

Προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της  μελέτης με τίτλο : «Δημιουργία ορθοφωτοχαρτών και ψηφιακού μοντέλου εδάφους της Ζώνης Προστασίας Α΄ του Αρχαιολογικού χώρου Δωδώνης» στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος  Interreg Ελλάδας – Αλβανίας 2007-2013 προϋπολογισμού δαπάνης 14.445,54 προ ΦΠΑ και 17.768,01€ με το ΦΠΑ η οποία χρηματοδοτείται από το εν λόγω διασυνοριακό πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα, μεταξύ των δράσεων του έργου MileStonesJointActionforthepromotionofthecommonculturalcharacteristicsfocusedonthetwoancienttheatersofFoiniqandDodoni” το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Αλβανία 2007-2013 προβλέπεται η παραπάνω μελέτη. Στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης λαμβάνοντας υπόψη το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο (ApplicationForm) του έργου MileStones, πρόκειται να  γίνει φωτογραμμετρική αποτύπωση της ζώνης προστασίας Α’, σύμφωνα με τον καθορισμό των ορίων του Υπουργείου Πολιτισμού (ΦΕΚ 98 Β/1992), με αεροφωτογράφιση, με σύγχρονο μη επανδρωμένο αεροπλάνο (UAV), τύπου Aria και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της οικείας ελληνικής νομοθεσίας.

Η εν λόγω ζώνη προστασίας Α’  έχει έκταση 6.000 στρ. περίπου και πρόκειται να αποτυπωθεί τόσο οριζοντιογραφικά όσο υψομετρικά σε κλίμακα 1:500.

Επίσης θα αποτυπωθούν με ακρίβεια τόσο το αρχαίο θέατρο Δωδώνης όσο και  οι υπόλοιποι χώροι Αρχαιολογικού ενδιαφέροντος σε κλίμακα 1:100.

Θα αποτυπωθούν τέλος τα υφιστάμενα κτίσματα, οι οποιεσδήποτε εγκατεστημένες επιχειρήσεις με τη χρήση τους καθώς και οι  καλλιέργειες που υπάρχουν στην περιοχή.

Τέλος θα οριοθετηθούν οι όμοροι οικισμοί με την ζώνη προστασίας Α’.

Τα παραδοτέα θα είναι τα εξής:

  • Τεύχος τεχνικής έκθεσης.
  • Γενική οριζοντιογραφία σε κλίμακα 1:5000.
  • Τοπογραφικά Διαγράμματα σε κλίμακα 1:500.
  • Κάτοψη και 3D φωτορεαλιστική αναπαράσταση του Αρχαιολογικού χώρου.
  • Χάρτης υφιστάμενων χρήσεων γης σε κλίμακα 1:5000.
  • Έγχρωμοι Ορθοφωτοχάρτες σε κλίμακα 1:500.

Οι κατηγορίες μελετών (σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.3316/2005), η προεκτίμηση της αμοιβής ανά κατηγορία μελέτης (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/0/1257/9-8-2005 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. περί Έγκρισης Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών και τις Α΄και Β΄ Βελτιώσεις του παραπάνω κανονισμού) καθώς και οι τάξεις πτυχίων, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 7/2015 του Υπουργείου Ανάπτυξης , Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων(υπ΄αριθμ πρωτ. ΔΝΣα/οικ.21409/ΦΝ 439.6/1-4-2015) για τη σύνταξη της μελέτης του προαναφερόμενου έργου, η προεκτιμούμενη αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 14.445,54 προ ΦΠΑ και 17.768,01€ με το ΦΠΑ   και είναι  δυνατή η ανάθεση της μελέτης σε ιδιώτη μελετητή κάτοχο πτυχίου Α ή Β τάξεως κατηγορίας 16 Μελέτες Τοπογραφίας.

            Η δαπάνη πληρωμής της μελέτης είναι εξασφαλισμένη από το MileStones“JointActionforthepromotionofthecommonculturalcharacteristicsfocusedonthetwoancienttheatersofFoiniqandDodoni” το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Αλβανία 2007-2013.

            Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι μελετητές που  πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις και είναι κάτοχοι πτυχίου Α ή Β τάξεως κατηγορίας 16 Μελέτες Τοπογραφίας,  για  την εκδήλωση ενδιαφέροντος  τους.

Έγκριση κτηματολογίου 1ης συμπληρωματικής απαλλοτρίωσης ακινήτων της Ιόνιας Οδού στο τμήμα Φιλιππιάδα - Εγνατία από ΧΘ 187+371 έως ΧΘ 190+447 στην Περιοχή ΤΚ Επισκοπικού.

 

 

Συνημμένα υπάρχουν

 

Το αρ. 122/22-1-15 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων

Αρχείο XLS με τα ονόματα

Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014 14:47

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης Δημάρχου

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης Δημάρχου έτους 2014

Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014 11:44

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απ' ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας

 

Κατάθεση προσφορών έως 27/10/2014 και ώρα 12 στο Δημαρχείο του Δήμου Δωδώνης

 

Τεχνική έκθεση - Μελέτη

 

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαύγεια MileSTONES logo medium 300x300
Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βρείτε μας...

Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 45500 Ιωάννινα
Τηλ: 2654360100 - Fax: 2654360120