• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Ανακοινώσεις
  • Νέα - Δελτία Τύπου
  • Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ) Του Έργου «Πρόταση Διαμόρφωσης Χώρου Πολιτισμού Με Τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών Στο Δημοτικό Κατάστημα Δ.Ε. Δωδώνης» Προϋπολογισμού 175.000,00€ με Φ.Π.Α.
Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019 11:23

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ) Του Έργου «Πρόταση Διαμόρφωσης Χώρου Πολιτισμού Με Τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών Στο Δημοτικό Κατάστημα Δ.Ε. Δωδώνης» Προϋπολογισμού 175.000,00€ με Φ.Π.Α.

Ο ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ διακηρύττει ότι την  29 του μηνός Ιουλίου του έτους 2019 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 15:00 μ.μ. (λήξη υποβολής των προσφορών) , θα διεξαχθεί  ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4412/2016 (με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 παρ 2α του Ν. 4412/2016.)   όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για την πράξη με τίτλο: «Πρόταση διαμόρφωσης χώρου πολιτισμού με τη χρήση νέων τεχνολογιών στο δημοτικό κατάστημα Δ.Ε. Δωδώνης» προϋπολογισμού 175.000,00 

 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019 12:08

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech