Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2019 10:08

Πρόσκληση για Δ.Σ. στις 26-06-2019

     Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν.4257/2014, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου( Αγία Κυριακή Θεριακησίου 17ο χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Αθηνών) την 26ην του μηνός Ιουνίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 20.30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συνημμένα ακολουθεί.

H Πρόεδρος του Δημοτικού ΣυμβουλίουΜΥΡΤΩ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Κοινοποίηση: 1. Σταύρο Χορέβα Προϊστάμενο Δ/νσης Διοικ/κών –Οικ/κών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Τοπ. Οικον. Ανάπτυξης

2. Χρήστο Αν. Ζούπα Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου

3. Οικονομική υπηρεσία Γραφείο Προσωπικού του Δήμου και Γραφείο καταστημάτων για τις δικές τους ενέργειες.

4. Προέδρους –Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου για ενημέρωσή τους και ανάρτηση στις Τοπικές Κοινότητες(δια των Γραμματειών των Δημοτικών Κοινοτήτων)

Συνημμένα Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Α΄ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ Δήμαρχος

Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ 1. ΜΠΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 4. ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 5. ΧΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6. ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 7. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ 8. ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 9. ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΑΡΙΝΑΣ) 10. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11. ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 12. ΚΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ 14. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 15. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 16. ΝΤΑΦΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 17. ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19. ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 20. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 21. ΚΟΛΙΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 22. ΒΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ 23. ΝΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 24. ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 25. ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26. ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 27. ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Γ΄ Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Δωδώνης ΑΒΓΟ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΓΚΟΛΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΖΩΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΝΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΖΑΛΑΒΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ–ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΠΑΡΓΑΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ ΚΥΡΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΔΟΣΗΣ ΛΙΟΝΤΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΡΤΟΠΟΥΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΑΣΠΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧΛΑΔΕΑΣ ΣΚΟΥΛΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΙΑΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΡΓΙΑΔΩΝ ΜΠΟΥΤΖΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΡΛΑΑΜ ΡΙΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΟΥΛΙΑΣΤΗΣ ΓΑΛΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΩΝ ΝΙΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΔΕΡΒΙΖΑΝΩΝ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΑΓΟΨΑΣ ΒΑΓΕΝΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΡΑΜΕΣΙΩΝ ΣΟΥΜΑΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΜΗΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΕΛΑΦΟΥ ΔΗΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ ΖΩΤΙΚΟΥ ΠΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΡΙΑΚΗΣΙΟΥ ΛΩΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΑΜΑΧΗΣ ΔΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΕΡΑΣΕΑΣ ΓΚΟΤΟΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΠΑΝΗΣ ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΛΕΣΙΟΥ ΚΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ ΚΥΡΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΥΦΟΒΟΥ ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΑΝΙΑΝΗΣ ΚΑΝΔΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΠΠΑΣ ΜΠΕΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΤΕΙΟΥ ΝΤΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΛΙΑΣ ΧΟΡΕΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΓΓΩΝ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΟΥΣΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΕΣΤΙΑΣ ΚΟΛΙΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΥΡΟΔΑΦΝΗΣ ΔΕΡΒΕΝΤΖΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΔΑΛΙΤΣΑΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΝΤΟΛΑΚΚΟΥ ΤΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΖΩΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΣΤΩΝ ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΡΑΙΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΒΕΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΑΣ ΡΩΜΑΝΟΥ ΑΡΖΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ ΚΩΣΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΕΡΙΖΙΑΝΩΝ ΣΑΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΣΤΡΟΥΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΗΣ) ΣΚΛΙΒΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΩΜΑΣ ΣΜΥΡΤΙΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΕΡΟΒΟΥ ΑΥΓΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΨΗΝΑΣ ΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ΄ Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων Νέων: 1.ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πρώην Δήμου Αγίου Δημητρίου 2. ΛΑΠΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Πρώην Δήμου Δωδώνης 3. ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πρώην Δήμου Σελλών Για να παραστούν στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν 4165/26-012011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ον : Έγκριση μελέτης και τρόπος δημοπράτησης για το έργο «Βελτίωση υποδομών δικτύων ύδρευσης Δήμου Δωδώνης (κατασκευή εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. Αβγού , Κρυφοβού, Μολυβαδιάς, Ποταμιάς Κουκλεσίου, Μουσιωτίτσας)». Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φιλόδημος Ι. Εισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης

Θέμα 2ον : Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για την στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου στα πλαίσια του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» Εισηγητής: Σταύρος Χορέβας Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικ/κών –Οικ/κών Υπηρεσιών &Υπηρεσιών Τοπ. Οικον. Ανάπτυξης

Θέμα 3ον: Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικον. Έτους 2019 Εισηγητής: Γεώργιος Θεοχάρης Αντιδήμαρχος

Θέμα 4ον: Σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τρίτους(«Εργασία καθαρισμού αρδευτικών αυλάκων») Εισηγητής: Θεοχάρης Γεώργιος Αντιδήμαρχος

Θέμα 5ον: Τροποποίηση της υπ΄ αριθμόν 50/2019 προηγούμενης απόφασης με θέμα: «Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για το έργο MileSTONES II - «Encouraging tourism development through the preservation and promotion of the cross border cultural and natural resources» - Εισηγητής: Θεοχάρης Γεώργιος Αντιδήμαρχος

Θέμα 6ον: Τροποποίηση των υπ΄ αριθμόν 61 και 72/2019 προηγούμενων αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : «Συμβάσεις μισθώσεων για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας» Εισηγητής: Ιωάννης Κίτσος Αντιδήμαρχος Θέμα 7ον: Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης τμημάτων των Επαρχιακών οδών εντός των ορίων Δήμου Δωδώνης την 13 και 14-7--2019 για την διεξαγωγή του 25ου Ηπειρωτικού Ράλλυ. Ανάκληση της υπ΄ αριθμόν 87/2019 προηγούμενης απόφασης Εισηγητής: Βασίλειος Χήρας Αντιδήμαρχος

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech