Τετάρτη, 29 Μαΐου 2019 10:24

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Η 10η ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Σχετ: Τα Αρ. πρωτ.4371/23-05-19 και 4372/23-05/19.  Έγγραφα της εταιρίας εκπόνησης των μελετών Κτηματογράφησης.    

 

Έχοντας υπόψη τα ως άνω σχετικά έγγραφα, σας ενημερώνουμε ότι καταλυτική ημερομηνία υποβολής εμπρόθεσμης  Δήλωσης  ιδιοκτησίας  ακινήτου για τους κατοίκους εσωτερικού σύμφωνα με το Ν. 2308/1995 έχει ορισθεί η 10η Ιουνίου 2019 και αφορά τις περιοχές Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας και Λευκάδας.

  Παρακαλούμε τους προέδρους των Τ.Κ όπως αναρτήσουν το εν λόγω  Έγγραφο σε εμφανές σημείο προς ενημέρωση των πολιτών.

 

 

 

 

 

                                                                                            Ο Αν/της Προϊστάμενος

                                                                                     Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

 

 

 

 

 

                                                                                           ΝΑΟΥΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                                                                                    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech