Παρασκευή, 04 Ιανουαρίου 2019 11:05

Ανακοίνωση για ματαίωση ειδικής συνεδρίασης Κύριο

                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη για την 04ην Ιανουαρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30 ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης αναβάλλεται  σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 10 του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου για λόγους ανωτέρας βίας ( έντονες χιονοπτώσεις σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία κατά την ημέρα και ώρα της συνεδρίασης -  παγετός- χαμηλή θερμοκρασία) που δεν επιτρέπουν τις μετακινήσεις και την πραγματοποίηση της συνεδρίασης στον χρόνο πού είχε ορισθεί με την υπ΄ αριθμόν 10018/712/31-12-2018 πρόσκληση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.                                                                      Κατόπιν τούτου η συνεδρίαση θα επαναληφθεί  χωρίς την έκδοση νέας πρόσκλησης την 7ην Ιανουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 με την ίδια ημερήσια διάταξη όπως αυτή σας έχει κοινοποιηθεί με την υπ΄ αριθμόν 10018/712/31-12-2018 πρόσκλησή μας.

 

 

                                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech