Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018 12:33

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για οργάνωση συνάντησης

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας «Οργάνωση διακρατικής συνάντησης από εξωτερικό εμπειρογνώμονα» στο πλαίσιο του έργου «INT-HERIT» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT III

Ο Δήμαρχος Δωδώνης Ν. Ιωαννίνων προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «Οργάνωση διακρατικής συνάντησης από εξωτερικό εμπειρογνώμονα» με βάση την πιο οικονομικά συμφέρουσα προσφορά και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναλύονται στην συνημμένη τεχνική έκθεση, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT III.

Η υπηρεσία έχει προϋπολογισμό δαπάνης 12.300,00€ με Φ.Π.Α., χρηματοδοτείται από το εν λόγω πρόγραμμα και θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως τέλος Νοεμβρίου 2018.

 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που  θα συμμετέχουν,  για  την εκδήλωση ενδιαφέροντός τους εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσας.

pdf Τεχνική Περιγραφή URBACT
pdf Call transnational meeting URBACT 

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech