Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015 06:40

Interreg Ελλάδας – Αλβανίας 2007-2013.

IRA CROSS BORDER PROGRAM

GREECE ALBANIA 2007-2013

 

Ο Δήμαρχος Δωδώνης Ν. Ιωαννίνων

Προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της  μελέτης με τίτλο : «Δημιουργία ορθοφωτοχαρτών και ψηφιακού μοντέλου εδάφους της Ζώνης Προστασίας Α΄ του Αρχαιολογικού χώρου Δωδώνης» στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος  Interreg Ελλάδας – Αλβανίας 2007-2013 προϋπολογισμού δαπάνης 14.445,54 προ ΦΠΑ και 17.768,01€ με το ΦΠΑ η οποία χρηματοδοτείται από το εν λόγω διασυνοριακό πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα, μεταξύ των δράσεων του έργου MileStonesJointActionforthepromotionofthecommonculturalcharacteristicsfocusedonthetwoancienttheatersofFoiniqandDodoni” το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Αλβανία 2007-2013 προβλέπεται η παραπάνω μελέτη. Στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης λαμβάνοντας υπόψη το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο (ApplicationForm) του έργου MileStones, πρόκειται να  γίνει φωτογραμμετρική αποτύπωση της ζώνης προστασίας Α’, σύμφωνα με τον καθορισμό των ορίων του Υπουργείου Πολιτισμού (ΦΕΚ 98 Β/1992), με αεροφωτογράφιση, με σύγχρονο μη επανδρωμένο αεροπλάνο (UAV), τύπου Aria και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της οικείας ελληνικής νομοθεσίας.

Η εν λόγω ζώνη προστασίας Α’  έχει έκταση 6.000 στρ. περίπου και πρόκειται να αποτυπωθεί τόσο οριζοντιογραφικά όσο υψομετρικά σε κλίμακα 1:500.

Επίσης θα αποτυπωθούν με ακρίβεια τόσο το αρχαίο θέατρο Δωδώνης όσο και  οι υπόλοιποι χώροι Αρχαιολογικού ενδιαφέροντος σε κλίμακα 1:100.

Θα αποτυπωθούν τέλος τα υφιστάμενα κτίσματα, οι οποιεσδήποτε εγκατεστημένες επιχειρήσεις με τη χρήση τους καθώς και οι  καλλιέργειες που υπάρχουν στην περιοχή.

Τέλος θα οριοθετηθούν οι όμοροι οικισμοί με την ζώνη προστασίας Α’.

Τα παραδοτέα θα είναι τα εξής:

  • Τεύχος τεχνικής έκθεσης.
  • Γενική οριζοντιογραφία σε κλίμακα 1:5000.
  • Τοπογραφικά Διαγράμματα σε κλίμακα 1:500.
  • Κάτοψη και 3D φωτορεαλιστική αναπαράσταση του Αρχαιολογικού χώρου.
  • Χάρτης υφιστάμενων χρήσεων γης σε κλίμακα 1:5000.
  • Έγχρωμοι Ορθοφωτοχάρτες σε κλίμακα 1:500.

Οι κατηγορίες μελετών (σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.3316/2005), η προεκτίμηση της αμοιβής ανά κατηγορία μελέτης (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/0/1257/9-8-2005 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. περί Έγκρισης Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών και τις Α΄και Β΄ Βελτιώσεις του παραπάνω κανονισμού) καθώς και οι τάξεις πτυχίων, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 7/2015 του Υπουργείου Ανάπτυξης , Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων(υπ΄αριθμ πρωτ. ΔΝΣα/οικ.21409/ΦΝ 439.6/1-4-2015) για τη σύνταξη της μελέτης του προαναφερόμενου έργου, η προεκτιμούμενη αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 14.445,54 προ ΦΠΑ και 17.768,01€ με το ΦΠΑ   και είναι  δυνατή η ανάθεση της μελέτης σε ιδιώτη μελετητή κάτοχο πτυχίου Α ή Β τάξεως κατηγορίας 16 Μελέτες Τοπογραφίας.

            Η δαπάνη πληρωμής της μελέτης είναι εξασφαλισμένη από το MileStones“JointActionforthepromotionofthecommonculturalcharacteristicsfocusedonthetwoancienttheatersofFoiniqandDodoni” το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Αλβανία 2007-2013.

            Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι μελετητές που  πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις και είναι κάτοχοι πτυχίου Α ή Β τάξεως κατηγορίας 16 Μελέτες Τοπογραφίας,  για  την εκδήλωση ενδιαφέροντος  τους.

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017 07:57

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech