Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016 08:15

Εγκρίθηκε η πρώτη φάση του Επιχειρησιακού Σχεδίου

Την πρώτη φάση του στρατηγικού σχεδιασμού και του επιχειρησιακού προγράμματος ενέκρινε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Δωδώνης.

Η εκπόνηση του στρατηγικού σχεδιασμού αποτελεί υποχρέωση των Δήμων, η οποία απορρέει από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το πρόγραμμα Καλλικράτης.

Ο αντιδήμαρχος Γιώργος Θεοχάρης ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα, παρουσίασε τα βήματα που θα ακολουθηθούν μέχρι την ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού, όπως και τις κατευθυντήριες γραμμές του για τον Δήμο.

Οι βασικοί άξονες, όπως περιγράφονται και αναλύονται είναι πέντε:

- Η δημιουργία νέων έργων και δομών που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες του δημότη και θα αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.

- Η ανάδειξη του κοινωνικού προσώπου και του πολιτιστικού ρόλου του Δήμου, με την ανάπτυξη πρωτοβουλιών κοινωνικής αλληλεγγύης και την προώθηση κοινωνικών- πολιτιστικών δράσεων.

- Η προστασία του περιβάλλοντος και η διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης.

- Η βιώσιμη ανάπτυξη και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με έμφαση στις υπηρεσίες και τον τουρισμό, την έρευνα και την τεχνολογία και κυρίως τον πρωτογενή τομέα.

- Η αποκεντρωμένη λειτουργία, η ποιοτική τοπική διακυβέρνηση, οι ψηφιακές υπηρεσίες και η ενεργή συμμετοχή του δημότη.

" Το επιχειρησιακό σχέδιο αποτελεί μία συλλογική προσπάθεια και για την ολοκλήρωσή του μπορούμε να συμβάλλουμε όλοι. Στόχος είναι να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και κυρίως να έχουμε υλοποιήσιμους στόχους, πάνω στους οποίους θα δουλέψουμε για να τους πετύχουμε", επεσήμανε ο Δήμαρχος Δωδώνης Χρήστος Ντακαλέτσης.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και το επόμενο διάστημα θα αποτελεί αντικείμενο δημόσιας διαβούλευσης. 

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech