Δήμος Δωδώνης

Δημος Δωδωνης
 

Δήλωση βάπτισης

 

Κάθε βάπτιση που γίνεται στα όρια του Δήμου, πρέπει να δηλώνεται στο Ληξιαρχείο.

Η δήλωση γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου Γέννησης ή στον τόπο βάπτισης όπου συντάσσεται έκθεση βάπτισης από τον εκεί Ληξίαρχο, ο οποίος στέλνει τη Βάπτιση στον τόπο Γέννησης. Η προθεσμία δήλωσης είναι 90 ημέρες από την ημερομηνία Βάπτισης και γίνεται από τους γονείς, τον ανάδοχο ή από συγγενείς εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού, με τη βεβαίωση του ιερέα για την τέλεση του μυστηρίου και την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας του δηλούντος.

Μετά το διάστημα των 90 ημερών και μέχρι 180 ημέρες καταβάλλεται πρόστιμο σε παράβολο χαρτοσήμου 4,50 Ευρώ. Μετ΄ατην παρέλευση των 180 ημερών το παράβολο ανέρχεται σε 13, 50 Ευρώ.

Απαιτούμενα έγγραφα

 

 • Δήλωση τέλεσης βάφτισης
 •   

  Χρήσιμες Συνδέσεις

  Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαύγεια MileSTONES logo medium 300x300
  Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

  Βρείτε μας...

  Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 45500 Ιωάννινα
  Τηλ: 2654360100 - Fax: 2654360120