Δήμος Δωδώνης

Δημος Δωδωνης
 

Δήλωση Γέννησης

 

Η Δήλωση γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης εντός 10 ημερών από τη γέννηση όπως προβλέπεται από το νόμο. Μετά το διάστημα των 10 ημερών και μέχρι 100 ημέρες καταβάλλεται πρόστιμο 4,50 ευρώ σε παράβολο χαρτοσήμου. Μετά την παρέλευση των 100 ημερών το παράβολο ανέρχεται σε 13,50 ευρώ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

If You are considering buying medicaments online, now may be the best moment to start. So the next question is where can you find info that is useful. You can find reliable data prompt and conveniently by going online. What remedies do Americans order from the Web? Some medications are used to treat Neutropenia. Other example is Cialis. A lot of patients view about cost of cialis. What is the most momentous data you have to read about cialis cost? The signs of sexual disorders in men include impossibility to reach an orgasm despite signs of arousal. Typically, having problems getting an erection can be off-putting. Low desire isn't the same as impotency, but numerous similar aspects that stifle an erection can also reduce your wish. Mostly the treatment options may include erectile disfunction medicaments or hormone treatments. If you purchase any erectile disfunction remedies like Cialis, check with a doc that they are safe to take with your other generics. Absolutely, you and your physician can determine if Cialis or another preparation is appropriate for you.

 • Αίτηση
 • Δήλωση Γέννησης Μαιευτηρίου
 • Ταυτότητες ή Διαβατήρια Γονέων
 • Ταυτότητα ή Διαβατήριο Δηλούντος
 • Αν πρόκειται για αλλοδαπούς: επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά του πιστοποιητικού γάμου ή των διαβατηρίων των γονέων.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης των γονέων εκτός αν ο αριθμός Οικογειακής Μερίδας προκύπτει από την ταυτότητα.
 • Δήλωση προσδιορισμού επωνύμου τέκνων (έχει συνταχτεί για τον γάμο).
 • Υπόχρεοι για τη δήλωση γέννησης είναι οι γονείς, ο γιατρός, και οποιοσδήποτε άλλος που παρευρέθηκε στον τοκετό.
 • Αν δεν γίνει δήλωση δημοτικότητας από τους δύο γονείς, το παιδί ακολουθεί την δημοτικότητα του πατέρα.
 •  

  Χρήσιμες Συνδέσεις

  Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαύγεια MileSTONES logo medium 300x300
  Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

  Βρείτε μας...

  Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 45500 Ιωάννινα
  Τηλ: 2654360100 - Fax: 2654360120