Δήμος Δωδώνης

Δημος Δωδωνης
 

Αλλαγή διεύθυνσης σε εκλογικούς καταλόγους

Απαιτούμενα έγγραφα:

  • >Αίτηση του ενδιαφερόμενου
  • >Φωτοτυπία λογαριασμού (ΔΕΗ, ΟΤΕ ή Ύδρευσης)
  • >Υπεύθυνη δήλωση Ν1599/1986 σε περίπτωση που ο λογαριασμός εκδίδεται σε άλλο όνομα

If You are considering buying medicaments online, now may be the best moment to start. So the next question is where can you find data that is useful. You can find reliable data prompt and conveniently by going online. What remedies do Americans order from the Web? Some medications are used to treat Neutropenia. Other example is Cialis. A lot of patients view about cost of cialis. What is the most momentous information you have to read about cialis cost? The signs of sexual disorders in men include impossibility to reach an orgasm despite signs of arousal. Typically, having problems getting an erection can be off-putting. Low will isn't the same as emasculation, but numerous similar aspects that stifle an hard-on can also reduce your wish. Mostly the treatment options may include erectile dysfunction medicaments or hormone treatments. If you purchase any erectile dysfunction remedies like Cialis, check with a doc that they are safe to take with your other generics. Absolutely, you and your physician can determine if Cialis or another medicament is appropriate for you.

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαύγεια MileSTONES logo medium 300x300
Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βρείτε μας...

Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 45500 Ιωάννινα
Τηλ: 2654360100 - Fax: 2654360120