Δήμος Δωδώνης

Δημος Δωδωνης
 

Τοπική Κοινότητα Δραγοψάς

tk-dragopsas

Το χωριό αντλεί την ονομασία του, από τα πολλά νερά που υπάρχουν στην περιοχή. Πρωτοκατοικήθηκε από τους κατοίκους της αρχαίας πόλεως Λύγγου. Στον ποταμό Σμόλιτσα, υπάρχουν κοιτάσματα πετρελαίου, καθώς επίσης και στοά κατασκευασμένη απο τους Ιταλό-Γερμανούς, όπου μέσα στάζει πίσσα και πετρέλαιο. Στην πλατεία του χωριού, βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Νικολάου χτισμένη το 1820, με πολλές παλιές αγιογραφίες και επιγραφές.

Είναι αρκετά παλιό χωριό. Διατηρεί το παλιό του όνομα, που είναι μάλλον κυριώνυμο, χωριό δηλ. του σλάβου γαιοκτήτη του Δραγο­ψά, χρονολογημένο, ίσως από την πρώτη κάθοδο των Σλάβων στον τό­πο μας μετά το 550 μ.Χ. Αναφέρεται δε και στο γνωστό χρυσόβoυλo του βυζαντινού αυτοκράτο­ρα Ανδρόνικου Β' του Παλαιολόγοu 1319 μ.χ., με το οποίο το χωριό προσαποδόθηκε στο γαμπρό του Πικέρνη Συργιάννη Παλαιολόγο.

If You are considering buying medicaments online, now may be the best moment to start. So the next question is where can you find info that is useful. You can find reliable info prompt and conveniently by going online. What remedies do Americans order from the Web? Some medications are used to treat Neutropenia. Other example is Cialis. A lot of patients consider about cost of cialis. What is the most momentous information you have to read about cialis cost? The signs of sexual disorders in men include impossibility to reach an orgasm despite signs of arousal. Typically, having problems getting an erection can be off-putting. Low desire isn't the same as emasculation, but numerous similar aspects that stifle an erection can also reduce your wish. Mostly the treatment options may include erectile disfunction medicaments or hormone treatments. If you purchase any erectile dysfunction remedies like Cialis, check with a physician that they are safe to take with your other generics. Absolutely, you and your physician can determine if Cialis or another medicament is appropriate for you.

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαύγεια MileSTONES logo medium 300x300
Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βρείτε μας...

Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 45500 Ιωάννινα
Τηλ: 2654360100 - Fax: 2654360120