Δήμος Δωδώνης

Δημος Δωδωνης
Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2016 13:17

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. την 29/12/2016

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης την 29/12/2016 και ώρα 20:00

Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2016 13:14

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. την 29/12/2016

Πρόσκληση σε Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης την 29/12/2016 και ώρα 21:00

Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την
28 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)
1. Ορισμός δικηγόρου (δικάσιμος 13 εκεμβρίου 2016 .)
2. «Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για την Αναμόρφωση προϋπολογισμού του ήμου οικον. έτους 2016»
3. Ανάθεση και ψήφιση πιστώσεων για την εκτέλεση του έργων.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου( Αγία Κυριακή Θεριακησίου 17ο χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Αθηνών) την 28ην του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 21.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συνημμένα ακολουθεί.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Ανακοινώσεις- Ενημέρωση από τον κ. Δήμαρχο
Θέμα 1 ον : Έγκριση 1ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «Αντικατάσταση τμημάτων
εξωτ. δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Πεντόλακκου»
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 2 ον : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:
«Επισκευή κτιρίου παλαιού μαγειρείου Δημοτ. Σχολείου Τ.Κ. Μελιγγών»
Δήμου Δωδώνης.
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 3 ον : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου
ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα έγκαιρης
προειδοποίησης για την προστασία του Αρχαιολογικού χώρου
Δωδώνης»
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 4 ον : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:
«Αποκατάσταση οδού Κωστάνιανη – Λύγγος»
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 5 ον : Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του
έργου «Αποπεράτωση Πνευματικού κέντρου Δ.Δ. Μυροδάφνης»
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 6 ον : Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του
έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών δρόμων Τ.Κ Παλαιοχωρίου
Μπότσαρη» Δήμου Δωδώνης
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 7 ον : Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του
έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμων Τ.Κ Σιστρουνίου» Δήμου Δωδώνης
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 8 ον : Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του
έργου: «Βελτίωση εσωτερικού οδικού δικτύου Τ.Κ Θεριακησίου» Δήμου
Δωδώνης
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 9 ον : Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του
έργου: «Ασφαλτοστρώσεις τμημάτων δημοτικών δρόμων Τ.Κ
Αλεποχωρίου Μπότσαρη» Δήμου Δωδώνης
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 10 ον : Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή
του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις οδικού δικτύου Τ.Κ Μπαουσιών» Δήμου
Δωδώνης
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 11 ον : Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή
του έργου: «Βελτίωση –τσιμεντόστρωση δημοτικών οδών Τ.Κ Μπεστιάς»
Δήμου Δωδώνης
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 12 ον : Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή
του έργου: «Οδοποιία Τ.Κ Δερβιζάνων, Γεωργάνων, Αχλαδέων,
Βαργιάδων, Πεντολάκκου» Δήμου Δωδώνης
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 13 ον : Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή
του έργου: «Συντήρηση οδού Λίππα – Κ Λίππα» Δήμου Δωδώνης
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 14 ον : Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή
του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων Τ.Κ Δωδώνης» Δήμου
Δωδώνης
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 15 ον : Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή
του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις εσωτ. Οδικού δικτύου Τ.Κ Αγίου
Νικολάου» Δήμου Δωδώνης
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 16 ον : Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή
του έργου: «Ασφαλτόστρωση οικισμού Ρίμες Τ.Κ Πεντολάκκου» Δήμου
Δωδώνης
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 17 ον : Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή
του έργου: «Διάνοιξη – διαπλάτυνση δρόμων και διευθέτηση όμβριων
υδάτων εντός οικισμού Τ.Κ Δερβιζάνων» Δήμου Δωδώνης
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 18 ον : Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή
του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις οδικού δικτύου Τ.Κ Κοπάνης» Δήμου
Δωδώνης
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 19 ον : Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή
του έργου: «Διαμόρφωση χώρου πλατείας Τ.Κ Επισκοπικού» Δήμου
Δωδώνης
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 20 ον : Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή
του έργου: «Κατασκευή τεχνικών έργων απορροής όμβριων υδάτων Τ.Κ
Κοπάνης» Δήμου Δωδώνης
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 21 ον : Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή
του έργου: «Ολοκλήρωση ασφαλτοστρώσεων δημοτικών δρόμων από
Τ.Δ Βαργιάδων έως Τ.Δ Ελάφου» Δήμου Δωδώνης
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 22 ον : Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή
του έργου: «Επέκταση δικτύου ύδρευσης Μελιγγών» Δήμου Δωδώνης
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 23 ον : Έγκριση χορήγησης οριακής προθεσμίας του άρθρου 48 παρ.7
του Ν.3669/2008 εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου
Τ.Κ Ραβενίων»
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 24 ον : Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του
έργου: «Βελτίωση οδικού δικτύου Τ.Κ Μουσιωτίτσας»
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 25 ον : Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του
έργου: «Συντήρηση οδού Κάτω Λίππα - Αχλαδέα»
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 26 ον : Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του
έργου: «Επισκευή κτιρίου παλαιού μαγειρείου Δημοτ. Σχολείου Τ.Κ.
Μελιγγών»
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 27 ον : Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του
έργου: «Αποκατάσταση δημοτικού σχολείου Δραμεσιών και τοίχου
Αντιστήριξης δεξαμενής»
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 28 ον : Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της
Τοπογραφικής μελέτης «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης
Τ.Κ Τερόβου»
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 29 ον : Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της
Υδραυλικής μελέτης «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ
Τερόβου»
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 30 ον : Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της
Τοπογραφικής μελέτης «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης
Τ.Κ Ρωμανού»
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 31 ον : Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της
Υδραυλικής μελέτης «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ
Ρωμανού»
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 32 ον : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:
«Βελτίωση οδικού δικτύου Τ.Κ Μουσιωτίτσας» Δήμου Δωδώνης.
Eισηγητής: Γεώργιος Ναούμ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης
Θέμα 33 ον : Λύση σύμβασης μίσθωσης Δημοτικού ακινήτου(καφενείου) στην
Τοπική Κοινότητα Μαντείου και εκ νέου μίσθωσή του
Eισηγητής: Μπακόλας Βασίλειος Αντιδήμαρχος
Θέμα 34 ον : Λύση σύμβασης μίσθωσης Δημοτικού ακινήτου(καφενείου) στην
Τοπική Κοινότητα Βαρλαάμ, λόγω συνταξιοδότησης, και εκ νέου μίσθωσή του
Eισηγητής: Μπακόλας Βασίλειος Αντιδήμαρχος
Θέμα 35 ον : Λύση σύμβασης μίσθωσης Δημοτικού ακινήτου(καφενείου) στην
Τοπική Κοινότητα Επισκοπικού, και εκ νέου μίσθωσή του
Eισηγητής: Μπακόλας Βασίλειος Αντιδήμαρχος
Θέμα 36 ον : Προσωρινή παραχώρηση του κτιρίου του νέου Δημαρχείου στον
Πολιτιστικό Σύλλογο Δωδωνούπολης για να χρησιμοποιηθεί σε δράσεις και
εκδηλώσεις του.
Eισηγητής: Μπακόλας Βασίλειος Αντιδήμαρχος
Θέμα 37 ον : Έγκριση τριμηνιαίων εκθέσεων οικονομικής επιτροπής ως προς
τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού Β΄ και Γ΄ τριμήνου 2016»
Eισηγητής: Θεοχάρης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
Θέμα 38 ον : Προγραμματισμός έργων – προμηθειών και εργασιών που θα
πληρωθούν από ΣΑΤΑ το Οικον. έτος 2016
Eισηγητής: Θεοχάρης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
Θέμα 39 ον :Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016
Eισηγητής: Θεοχάρης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
Θέμα 40 ον : Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016
Eισηγητής: Θεοχάρης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
Θέμα 41 ον : Καθορισμός ειδικοτήτων πρόσληψης προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτώ (8) μηνών
Eισηγητής: Θεοχάρης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
Θέμα 42 ον : Κατανομή πιστώσεων έτους 2016 στις σχολικές επιτροπές του
Δήμου μας: α)για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και β) για τις
λειτουργικές δαπάνες όλων των σχολείων της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Δωδώνης.
Eισηγητής: Θεοχάρης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
Θέμα 43 ον : Αποδοχή έγκρισης της πρώτης φάσης του Δικτύου Υλοποίησης
Δράσεων INT-HERIT του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT III.
Eισηγητής: Θεοχάρης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
Θέμα 44 ον :Έγκριση για τη δημιουργία ομάδας έργου του Δικτύου Υλοποίησης
Δράσεων INT-HERIT το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος URBACT III.
Eισηγητής: Θεοχάρης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
Θέμα 45 ον : Έγκριση υποβολής πρότασης του έργου με τίτλο «Local
Development Partnerships and Strategic Plans for Social Economy: Bottom-
Up» και ακρωνύμιο SEcBU: Τοπικές Αναπτυξιακές Συμπράξεις και
Στρατηγικά Σχέδια για την Κοινωνική Οικονομία στο πλαίσιο της 1ης
Πρόσκλησης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία
(EL-IT) 2014-2020.
Eισηγητής: Θεοχάρης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
Θέμα 46 ον : Έγκριση υποβολής πρότασης του έργου με τίτλο «Take action to
avoid risking» και ακρωνύμιο PREVENTA: Ανάληψη δράσης για την
αποφυγή κινδύνων στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Προγράμματος
Συνεργασίας Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία (EL-IT) 2014-2020.
Eισηγητής: Θεοχάρης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
Θέμα 47 ον : Έγκριση υποβολής πρότασης του έργου με τίτλο «Network to
promote and preserve natural resources and heritage through tourist facilities
in a cross-border itinerary of rural tourism» και ακρωνύμιο AGRICAMP :
Δίκτυο για την προώθηση και διατήρηση των φυσικών πόρων και της
πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω διευκόλυνσης των τουριστικών
τροχόσπιτων στη διασυνοριακή περιοχή στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης
του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία (EL-IT) 2014-
2020.
Eισηγητής: Θεοχάρης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
Θέμα 48 ον : Ίδρυση Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) στο Δήμο
Δωδώνης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3879/2010.
Eισηγητής: Θεοχάρης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
Θέμα 49 ον : Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δωδώνης στην Πράξη «Κέντρα
Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 – Ορισμός
εκπροσώπου για την υπογραφή του σχετικού Συμφώνου Συνεργασίας
Eισηγητής: Θεοχάρης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
Θέμα 50 ον : Ορισμός Υπεύθυνου Εκπροσώπου του Δήμου Δωδώνης για τη
λειτουργία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης
Eισηγητής: Θεοχάρης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
Θέμα 51 ον : Εγγραφή στον προϋπολογισμό και κατανομή χρηματοδότησης
του Δήμου Δωδώνης ποσού 50.000 € για την πρόληψη και αντιμετώπιση
ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)-
Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2016
Eισηγητής: Θεοχάρης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
Θέμα 52 ον : Προσωρινή παραχώρηση αίθουσας (Γραφείο Δασκάλου) του
κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Μουσιωτίτσας στο Σωματείο «Ένωση
Ολοκαυτώματος Μαρτυρικής Μουσιωτίτσας», για να χρησιμοποιηθεί ως έδρα
του Σωματείου.
Eισηγητής: Μπακόλας Βασίλειος Αντιδήμαρχος
Θέμα 53 ον : Διαγραφή τελών ύδρευσης, προστίμων από παραβάσεις ΚΟΚ
από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου.
Eισηγητής: Θεοχάρης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
Θέμα 54 ον : Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων στην
Θεσσαλονίκη από 1- 3 Δεκεμβρίου 2016 για συμμετοχή στο Ετήσιο Συνέδριο
της ΚΕΔΕ
Eισηγητής: Θεοχάρης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
Θέμα 55 ον : Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2016-τροποποίηση
τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2016.
Eισηγητής: Θεοχάρης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
Θέμα 56 ον : Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 18/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ
«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ» με θέμα: «Κατάρτιση
προϋπολογισμού έτους 2017»
Eισηγητής: Μπακόλας Βασίλειος Αντιδήμαρχος
Θέμα 57 ον : Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού για το οικον. έτος
2017 και στο εξής
Eισηγητής: Θεοχάρης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
Θέμα 58 ον : Καθορισμός τελών ύδρευσης για το Οικον. έτος 2017 και στο εξής
Eισηγητής: Θεοχάρης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
Θέμα 59 ον : Προτάσεις – Εισηγήσεις για μεταβολές σχολικών μονάδων
σχολικού έτους 2017-18»
Eισηγητής: Θεοχάρης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
Θέμα 60 ον : Συζήτηση αιτήσεως του Στρατή Κωνσταντίνου του Ευστρατίου
κατοίκου Τ. Κ Σιστρουνίου με θέμα «Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης».
Eισηγητής: Μπακόλας Βασίλειος Αντιδήμαρχος

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 163 του .3463/2006(Δ.Κ.Κ) σας προσκαλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου( Αγία Κυριακή Θεριακησίου 17ο χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Αθηνών) την 28 η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Θέμα : Έγκριση Ισολογισμού του Δήμου Δωδώνης της 31ης Δεκεμβρίου 2015, 5η χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2015), καθώς και Απολογισμού του Δήμου Δωδώνης χρήσης έτους 2015 

Εισηγητής: Θεοχάρης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Α ΄ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ Δήμαρχος
Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ
1. ΜΠΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
4. ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
5. ΧΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
6. ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
7. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ
8. ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
9. ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΑΡΙΝΑΣ)
10. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
12. ΚΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
13. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ
14. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
15. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
16. ΝΤΑΦΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
17. ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
19. ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
20. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
21. ΚΟΛΙΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
22. ΒΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ
23. ΝΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
24. ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
25. ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
26. ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
27. ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Γ΄ Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Δήμου Δωδώνης
Δ΄ Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων Νέων:
1.ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πρώην Δήμου Αγίου Δημητρίου
2. ΛΑΠΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
Πρώην Δήμου Δωδώνης
3. ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Πρώην Δήμου Σελλών
Για να παραστούν στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν 4165/26-01- 2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3443/200

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ημοτικό Κατάστημα την 
12 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)

1. Έλεγχος δικαιολογητικών της ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕΕΕ, για την υπογραφή της σύμβασης του έργου: «Κατασκευή εξωτερικού
δικτύου ύδρευσης σύνδεσης του Τ.. Μελιάς» (105)
2. Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 4 στρεμμάτων στη θέση «Μηλιά» Τ.Κ
Κρυφοβού για την ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.
3. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινοτικής έκτασης 8.000 τ.μ στη θέση «Μεγαλοχώραφο» ,τμήμα του υπ΄αριθμ. 300Α
τεμαχίου της Τ.Κ Κρυφοβού
4. Ψήφιση πιστώσεων
5. Ορισμός δικηγόρου
6. «Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για την Αναμόρφωση προϋπολογισμού του ήμου οικον. έτους 2016»
7. Διακοπή μίσθωσης γραφείου Α-11 Ν. Ζέρβα 4-6 κληροδοτήματος Νικ. Δημήτρη 21-10-2013 μίσθωση ( ΘΑΝΟΣ ΠΕΠΠΑΣ και
ΡΕΜΕΝΤΖΟ ΕΠΕ
8. Αίτημα για συστέγαση της εταιρείας ΠΑΣΗΠΕΙΡ6ΤΙΚΗ με εταιρεία ΡΕΜΕΝΤΖΟ ΕΠΕ στο γραφείο Α-12
9. Ψήφιση πιστώσεων του κληροδοτήματος Σπυρίδωνα Τζώρτζη Τ.Κ. Αρτοπούλας, Αγίου Ανδρέα, Μπαουσιών –Μπεστιάς
εκπλήρωση σκοπού.
         Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου( Αγία Κυριακή Θεριακησίου 17ο χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Αθηνών) την 12ην του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 20.30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συνημμένα ακολουθεί.

Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016 09:44

Πρόσκληση για Δ.Σ. στις 27-09-2016

      Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου( Αγία Κυριακή Θεριακησίου 17ο χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Αθηνών) την 27ην του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 20.30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συνημμένα ακολουθεί.

Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016 09:53

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 20-09-2016

    Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ημοτικό Κατάστημα την 20 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)
     Η συνεδρίαση γίνεται κατεπείγουσα διότι από την Παρασκευή 16-9-2016 και μέσα σε επτά (7) ημέρες θα πρέπει να επανυποβληθεί το αίτημα προέγκρισης υπογραφής σύμβασης του έργου Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης σύνδεσης του Τοπικού Διαμερίσματος Μελιάς
1. Τροποποίηση της αριθμ. 136/2016 απόφασης της Οικον.
Επιτροπής
2. Ανάκληση της αριθμ. 144/2016 προηγούμενης απόφασής μας και
εκ νέου ψήφιση
3. Ορισμός δικηγόρου
4. Ορισμός δικηγόρου
5. Ορισμός δικηγόρου
6. Ορισμό δικαστικού επιμελητή

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 13 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87
1. Συγκρότηση Επιτροπής Φυσικού Εδάφους του έργου: ιαπλάτυνση- βελτίωση κεντρικού δρόμου Τ.Κ Κωστάνιανης.
2. Ψήφιση πιστώσεων
3. Ορισμός δικηγόρου
4. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινοτικής έκτασης 4.000 τ.μ ,τμήμα του υπ΄αριθμ. 506 Β τεμαχίου της Τ.Κ
Κρυφοβού
5. ΄Ελεγχος δικαιολογητικών για την Οικονομική ενίσχυση μαθητών – φοιτητών- σπουδαστών για το Σχολικό έτος 2014-2015
κληροδοτήματος Νικ. Δημήτρη

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαύγεια MileSTONES logo medium 300x300
Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βρείτε μας...

Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 45500 Ιωάννινα
Τηλ: 2654360100 - Fax: 2654360120