Δήμος Δωδώνης

Δημος Δωδωνης

Σπύρου Δημήτριος

Ορίζεται Αντιδήμαρχος ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Σπύρου Δημήτριος, στον οποίον δέν παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω καθ΄ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητες:

1. Καθ’ ύλην αρµοδιότητες:

     Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό καλής λειτουργίας:

  • Του τομέα φυτικής, ζωικής παραγωγής και διαχείρισης δασών

                           

 2. Κατά τόπον Αρμοδιότητες στις Δημοτικές Ενότητες Λάκκας Σουλίου και Σελλών:

  • Την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα και του ελέγχου του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας
  • Την  παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, εργασιών και δραστηριοτήτων του Δήμου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
  • Την συνεργασία με τους Προέδρους και  εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την καταγραφή και επίλυση των τοπικών προβλημάτων
  • Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα
  • Την μέριμνα, σε συνεργασία με τον αντίστοιχο Πρόεδρο ή εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας, για την σύγκλιση της προβλεπόμενης από τον νόμο ετήσιας συνέλευσης των κατοίκων και των φορέων της
  • Την υπογραφή με εξουσιοδότηση Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
  • Την μέριμνα για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών σε θέματα της Δημοτικής Ενότητας
  • Την εποπτεία τέλεσης πολιτιστικών και εορταστικών εκδηλώσεων

 

If You are considering buying medicaments online, now may be the best moment to start. So the next question is where can you find info that is useful. You can find reliable data prompt and conveniently by going online. What remedies do Americans order from the Web? Some medications are used to treat Neutropenia. Other example is Cialis. A lot of patients regard about cost of cialis. What is the most momentous info you have to read about cialis cost? The signs of sexual disorders in men include impossibility to reach an orgasm despite signs of arousal. Typically, having problems getting an erection can be off-putting. Low wish isn't the same as impotency, but numerous similar aspects that stifle an erection can also reduce your wish. Mostly the treatment options may include erectile dysfunction medicaments or hormone treatments. If you purchase any erectile malfunction remedies like Cialis, check with a physician that they are safe to take with your other generics. Absolutely, you and your physician can determine if Cialis or another preparation is appropriate for you.

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαύγεια MileSTONES logo medium 300x300
Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βρείτε μας...

Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 45500 Ιωάννινα
Τηλ: 2654360100 - Fax: 2654360120